Håndtering af data

E-gate servicen bruger en blanding af brugerdefinerede og forudvalgte indstillinger, når der skal overføres data fra DanDomain to e-conomic. Herunder finder du en oversigt over, hvordan hvert enkelt datafelt overføres, og hvad du som bruger har mulighed for selv at indstille.

Håndtering af debitorer

Når ordrer overføres fra DanDomain til e-conomic oprettes nye debitorer automatisk. Desuden kan man vælge også at få opdateret eksisterende debitorer med nye data, hvis f.eks. debitoren har skiftet adresse.

e-conomic felt Beskrivelse
Debitornummer Vælg selv hvad du vil bruge som debitornummer. Vælg mellem:

  • Telefonnummer
  • CVR-nummer
  • CVR-nummer, hvis det findes, ellers telefonnummer
  • Shoppens debitornummer
  • Shoppens ordrenummer
  • E-conomics fortløbende nummer
Debitorgruppe Du kan vælge om du vil have alle debitorer i samme debitorgruppe, eller om de skal deles op i forskellige debitorgrupper. Debitorerne kan deles op i debitorgrupper efter hvilket land, de er fra. Du kan f.eks. vælge, at debitorer fra Danmark skal i én debitorgruppe, debitorer fra Sverige skal i en anden debitorgruppe, og øvrige debitorer skal i en tredje debitorgruppe.
Momszone For privat-kunder inden for EU sættes momszonen til “Indland”
For privat-kunder uden for EU sættes momszonen til “Udland”
For kunder der har angivet moms-nummer, vælges momszone ud fra kundens land
For kunder fra Grønland og Færøerne sættes momszone altid til udland
Valuta Vælges ud fra den valutakode, der er angivet i DanDomain
Betalingsbetingelser Vælges ud fra den betalingsmetode, der er angivet i DanDomain. For hver betalingsmetode i DanDomain skal der være en tilsvarende betalingsbetingelse i e-conomic, og de to skal hedde det samme. Læs hvordan her!

Håndtering af ordrer

e-conomic felt Beskrivelse
Fakturalayout Du kan vælge om alle ordrer skal have samme fakturalayout, eller om de skal have forskellige fakturalayouts. En ordres fakturalayout kan vælges ud fra land og betalingsmetode. Du kan f.eks. vælge, at ordrer der er betalt med Dankort skal have ét fakturalayout, og ordrer der betales via faktura skal have et andet fakturalayout. Du kan også vælge, at alle ordrer fra danske kunder, skal have et dansk fakturalayout, mens alle andre ordrer skal have et engelsk fakturalayout.
Valuta Vælges ud fra den valutakode, der er angivet i DanDomain
Valutakurs Hentes fra Nationalbanken ud fra den valgte valuta
Overskrift Sættes til “Ordrenummer: #” hvor # er ordrenummeret fra DanDomain
Momspligtig Vælges ud fra om der er moms på ordren i DanDomain shoppen.
Betalingsbetingelser Vælges ud fra den betalingsmetode, der er angivet i DanDomain. For hver betalingsmetode i DanDomain skal der være en tilsvarende betalingsbetingelse i e-conomic, og de to skal hedde det samme. Læs hvordan her!
Leveringsbetigelse Sættes til leveringsmetoden fra DanDomain
Tekst Sættes til “kundenotat” samt evt “rekvisitions-nummer” fra DanDomain
Tekst 2 Sættes til “ordrenotat” fra DanDomain
Øvrig ref. Sættes til ordrenummeret fra DanDomain
Kunderabat Overføres som en ordrelinie. Vælg selv hvilken vare der skal bruges til kunderabat.
Forsendelsesgebyr Overføres som en ordrelinie. Vælg selv hvilke varer, der skal bruges til forsendelsesgebyr, alt efter forsendelsesmetode.
Betalingsgebyr Overføres som en ordrelinie. Vælg selv hvilke varer, der skal bruges til betalingsgebyr, alt efter betalingsmetode.

Håndtering af varer

Varer oprettes automatisk i e-conomic, hvis de ikke findes i forvejen. Vælg selv om du vil have overført varianter af en vare eller kun variantmasteren for en variant.

e-conomic felt Beskrivelse
Varegruppe Vælg selv hvilken varegruppe nye varer skal placeres i.
Beskrivelse Overføres fra et af beskrivelses-felterne i DanDomain. En af følgende vælges i prioteret rækkefølge: (1) Kort beskrivelse, (2) Lang beskrivelse, (3) Lang beskrivelse 2.
Enhed Vælges ud fra navnet på enheden i DanDomain. Hvis enheden ikke findes i e-conomic, oprettes den automatisk.