Anvendelsesvilkår

 1. Brugen af serviceydelser fra E-GATE.dk er underlagt betingelserne i denne juridisk aftale.
 2. Serviceydelser fra E-GATE.dk må kun benyttes, når betingelser i denne aftale er accepteret. Du accepterer betingelserne ved at sætte kryds (flueben) ved accept af betingelser, når du opretter dig som bruger (eller ved at bruge en serviceydelse fra E-GATE.dk)
 3. Ved brug af serviceydelser fra E-GATE.dk accepterer du, at de konstant udvikles og forbedres. Dette kan medføre ændringer, som kan gennemføres uden forudgående varsel.
 4. Du accepterer at kunne blive afskåret fra alle former for adgang til serviceydelser fra E-GATE.dk, hvis E-GATE.dk lukker din konto.
 5. Det er dit ansvar at alle registreringsoplysninger, som du angiver til E-GATE.dk ved oprettelse af brugerkonto og indstilling af brugeropsætning, er rigtige og tidssvarende.
  Du accepterer kun at bruge serviceydelser fra E-GATE.dk i henhold til deres formål. Brug af serviceydelserne er underlagt enhver gældende lov på området.
  Du accepterer ikke at fremtvinge dig (eller forsøg derpå) adgang til serviceydelser fra E-GATE.dk på andre måder end de foreskrevne metoder – beskrevet i vejledninger og opsætnings-guides.
  Du accepterer at afstå fra enhver form for aktivitet, der afbryder eller forstyrrer serviceydelse fra E-GATE.dk
 6. Du er indforstået med påkrævet fortrolighed omkring adgangskoder til konti forbundet med adgang til serviceydelser fra E-GATE.dk. E-GATE.dk videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart – bortset fra oplysninger som er påkrævet i forhold til integration af serviceydelser med tredjepart. Eksempelvis e-conomic eller DanDomain. Ved accept af denne aftale giver du tilladelse til at E-GATE.dk integrerer data med trediepart, som du har indstillet i administrationen af dine serviceydelse.
 7. E-GATE.dk ejer alle juridiske, økonomiske og immaterielle rettigheder til serviceydelserne leveret af E-GATE.dk.
 8. E-GATE.dk kan aldrig gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab (indirekte, direkte eller følgetab) du måtte have haft pga. brug af serviceydelser på E-GATE.dk Herunder enhver form for tab af fortjeneste (direkte, indirekte eller følgetab), tab af goodwill, tab af data eller omdømme. E-GATE.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade pga. ændringer i serviceydelserne, afbrydelser (midlertidige/permanente), sletning af data, lagringsfejl/datafejl, integrationsfejl mv.
 9. E-GATE.dk kan til enhver tid og under alle forhold opsige denne aftale samt alle serviceydelser leveret hermed, hvis denne bliver misligholdt, der opstår lovkrav herom eller hvis E-GATE.dk ikke længere ønsker at levere den pågældende serviceydelse.
 10. E-GATE.dk kan til enhver tid ændre betingelserne, forudsat at de bliver varslet pr. e-mail og ved information på de respektive serviceydelse.
 11. E-GATE.dk kan til enhver tid lave prisændringer forudsat, at de bliver varslet pr. e-mail og ved information på de respektive serviceydelser. Prisændringer kan hurtigst træde i kraft næste kvartal.
 12. For oprettelse af abonnement skal der først oprettes et prøveabonnement. Et prøveabonnement inkluderer 14-dages uforpligtende gratis test af systemet med op til 50 ordreoverførsler. Under prøveabonnementet eller efter dets udløb kan prøveabonnementet opgraderes til et betalende abonnement.
 13. Abonnement opkræves hvert kvartal og følger kalenderåret. Hvis abonnementet oprettes i maj måned vil der blive udsendt faktura for maj og juni måned for 2. kvartals afregning.
 14. Abonnement opkræves for resterende måneder i indeværende kvartal fra tidspunktet for oprettelse af betalingsabonnement. F.eks. vil der blive opkrævet betaling for hele april kvartal (inkl. Hele april måned) hvis abonnementet oprettes d. 15 april. Dette skyldes at der vil blive stillet de samme antal ordrer til rådighed (afhængigt af abonnementstype) for hele måneden uagtet at abonnementet starter d. 1 eller d. 30 i måneden.
 15. Opsigelse af abonnement kan foretages i administrationen på login.e-gate.dk af kunden selv. Opsigelsen vil træde i kraft øjeblikkeligt og der vil ikke blive tilbagebetalt eventuelt mellemværende for indestående kvartal. Man kan derfor opsige sit abonnement op til en dag før kvartalskørsel.
 16. Der kan opgraderes gratis til en større ordrepakke i systemet under kundens konto på login.e-gate.dk. Nedsætning af ordrepakke kan også foretages på login.e-gate.dk.
 17. Persondata behandles som beskrevet i vores Databehandleraftale, som er et bilag til disse anvendelsesvilkår.